תנאי שימוש

1.  שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של להלן ":אתר האינטרנט" או "האתר׳׳ https://beta-estate.com/

2. האתר מופעל ע"י חברת פ.ע. ביתא כרם יזמות בע"מ להלן: (׳׳החברה׳׳)

3. האתר הינו אתר תדמיתי בוא מופיעים תכנים ומידע על פעילות החברה כמו גם מידע על פרויקטים אותם ביצעה ו/או שיווקה החברה בעבר ובהווה.

4.  כיוון שהדירות המוצגות באתר הינן דירות ביוון,  אזי מחירי הדירות מופיעים ביורו.

5. התמונות המוצגות באתר הינן הדמיות והן נועדו להמחשה בלבד.

6. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאית היא בכל עת להפסיק את כל אלו, להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

7. בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמשים להירשם לניוזלטר של החברה ולקבל מידע…

8.השימוש ו/או העיון ו/או הצפייה באתר האינטרנט, בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים המפורסמים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים המפורטים להלן.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה לפני תחילת שימוש כלשהו באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע, במאמרים או בחומרים המפורסמים בו.

9. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע המפורסם באתר, לכל מטרה שהיא.

10. השימוש ו/או הכניסה ו/או הצפייה ו/או העיון באתר, בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים, כולם או חלקם, המסופקים עבורך באתר, מהאתר או דרך האתר, מהווים את הסכמתך לתנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול על פיהם.

11. החברה שומרת לעצמו את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה באתר ו/או בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים המפורסמים בו, לאחר פרסום החברה, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים תנאי שימוש מעודכנים על ידי והתחייבותך לפעול על פיהם.

12. תנאי שימוש אלו מיועדים לנשים וגברים כאחד. הניסוח בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

13. כל אדם, לרבות תאגיד (להלן: "המשתמש/ים" או "הגולש/ים׳׳) רשאי/ם להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, ובמדיניות הפרטיות, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות׳׳).

השימוש באתר, במידע, בחומרים, במאמרים או בתכנים המפורסמים בו

14. אתר האינטרנט של החברה מכיל מידע ומאמרים על פעילות החברה, על הפרויקטים שלה ועל נושאים נוספים. האתר ותכניו (ולרבות, המאמרים, החומרים והמידע המפורסם בו, ממנו או באמצעותו), נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם על ידך, ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה, הינו אסור.

15. באתר, ו/או בתכניו, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות החיצוניים לאתר אינטרנט זה. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתרי אינטרנט ומקורות חיצוניים פעילים ותקינים והחברה תהא רשאית להוסיף או לגרוע מקישורים אלו (כולם או חלקם). כמו"כ, בכל הנוגע לקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו/או מקורות חיצוניים, אשר אינם מתופעלים ע”י החברה, החברה לא תהיה אחראית להם, לתכנים או למידע המפורסם בהם וכן לא תהא אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות שלהם או לתנאי השימוש בהם.

16. עצם הימצאות הקישורים באתר אינטרנט זה אינם מהווים המלצה או אישור מצד החברה לעצם קיומם של אתרי אינטרנט חיצוניים או מקורות אלו, תכניהם, מהימנותם, אמינותם ודיוקם וכל שימוש או הסתמכות על אתרי אינטרנט או מקורות חיצוניים אלו, תכניהם, המידע המפורסם בהם, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם, וכל דבר הנוגע להם – הוא באחריותו הבלעדית של הגולש.

זכויות קניין רוחני

17. מלוא התכנים, המאמרים, התמונות, ההדמיות, המידע והחומרים באתר אינטרנט זה – הם תכנים אשר נוצרו ע"י החברה ו/או בשביל החברה והחברה היא בעלת מלוא זכויות היוצרים בתכנים אלו.

18. חל איסור על המשתמש באתר ו/או בתכניו, להעתיק מהאתר, לאחסן בכל מדיה, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עותקים, לשדר, למחוק, להציג, לבצע, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע, התכנים, המאמרים או החומרים הכלולים באתר האינטרנט, ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו"כ, התכנים, המידע, החומרים והמאמרים המפורסמים באתר הינם לשימוש פרטי בלבד (מובאים AS-IS מבלי שלחברה ו/או למי מטעמה תהא אחריות כלשהי בגינם) ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי כלשהו.

שונות

19. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק ממנו, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו לפי תקנון זה לצד שלישי.

20. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

עודכן לאחרונה ביום 16.04.2024

דילוג לתוכן