הנכסים שלנו

Mithimnis – Kipseli

בשיווק

בניין בגיזי אתונה

Likeou – Gizi

בביצוע

Miltiadou המרכז ההיסטורי

בביצוע

Filolaou – Pagrati

בביצוע

Antiocheias – Kipseli

בביצוע